Dlaczego sprawna egzekucja
opłat parkingowych jest taka ważna?

Strefa płatnego parkowania jest narzędziem inżynierii ruchu drogowego, które poprzez odpowiednią politykę cenową pozwala wymuszać rotację pojazdów na miejscach parkingowych i regulować rozkład natężenia postoju w różnych rejonach miasta. Wpływy z opłat parkingowych stanowią oczywiście również znaczące źródło finansowania przez gminy przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Dobrze funkcjonujący system płatnego parkowania musi opierać się na trzech solidnych filarach: szczelnym systemie pobierania opłat, na systematycznej i konsekwentnej kontroli oraz na efektywnej egzekucji opłat dodatkowych. Każdy kierowca korzystający z SPP powinien być świadomy tego, że unikając płatności za parking naraża się na dodatkowy koszt, który zostanie od niego wyegzekwowany w sposób nieuchronny.

Zaniechanie windykacji należności w SPP prędzej czy później doprowadza do spadku dyscypliny kierowców i powszechnego uchylania się od płacenia za parkowanie. Zarządca drogi dysponuje szeregiem narzędzi prawnych, które pozwalają odzyskać należne środki. Zastosowanie tych narzędzi jest wymagane przez przepisy, m.in. przez ustawę o pos­tę­po­wa­niu egzekucyjnym w administracji.
Dochodzenie należności z tytułu płatnego parkowania jest jednak procesem bardzo żmudnym i wieloetapowym. Bez specjalistycznego wsparcia informatycznego może generować znaczne koszty i w praktyce zniechęcać do faktycznej egzekucji.

System Exek jest idealnym rozwiązaniem dla osób zaangażowanych w procesy kontroli jak i ekzekucji opłat parkingowych.

Narzędzie profesjonalisty

Przedstawiamy system Exek, kompleksowe narzędzie, które pozwala na maksymalną automatyzację wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem egzekucji opłat. Exek przyspiesza i usprawnia cały proces – począwszy od rejestracji wykroczeń na urządzeniach przenośnych, poprzez ich katalogowanie, a następnie pozyskanie danych o kierowcach z bazy CEPIK, aż po generowanie i przygotowanie wysyłki dokumentów dla poszczególnych etapów ścieżki windykacyjnej.

    Ofertę systemu Exek kierujemy do:

  • Zarządów dróg miejskich i powiatowych
  • Jednostek administracyjnych zarządzających pasem drogowym
  • Straży miejskich
  • Administratorów stref parkingowych